Arbodienst
De Pantergroep

Arbodienstverlening ✘:  Hoe is uw ervaring met Arbodienst De Pantergroep?  Heeft deze dienst haar naam veranderd nadat het televisieprograma Zembla  een uitzending maakte over arbodienst ArboExtra?  ArboExtra  zou  nu ‘De Pantergroep’ zijn. Klopt dit?

Evenzeer vragen wij uw mening over de vraag wat de rol is van Schouten Zekerheid, de verzekeraar die een samenwerkingsverband heeft met arbodienst De Pantergroep? Goed gedaan…

Indien men als werkgever een verzuimverzekering afsluit via de ANKO komt u bij Schouten Zekerheid terecht. Bij Schouten Zekerheid wordt men gekoppeld aan arbodienst De Pantergroep.
Of men hier blij mee moet zijn is een ander verhaal.

Arbodienst De Pantergroep komt waarschijnlijk in het tv programma Radar.
Foto: Tros Radar.
Heeft de arbodienst De Pantergroep zoals ze tegenwoordig heten, de ziekmelding en re-integratie van uw personeel goed begeleid?

Heeft arbodienst De Pantergroep er alles aan gedaan om een zogenaamd ziek personeelslid dat ondanks haar zogenaamde ziekte toch zonder toestemming van haar werkgever met vakantie ging tegen te gaan? Werkneemster mocht niet met vakantie dus dan maar ziekmelden.

Abodienst artsen

Wat voor arts heeft arbodienst De Pantergroep op uw zaak gezet, een bedrijfsarts of een basisarts? Dit is op te zoeken in het BIG-register.
Indien u een basisarts kreeg toegewezen was of is deze capabel genoeg om te concluderen dat een van uw personeelsleden wel echt ziek is, of is een basisarts makkelijk om de tuin te leiden door het zieke personeelslid met een z.g.n hersenvliesontsteking, burn-out en fibromyalgie? Zie dit stuk uit het blad De Margriet.
Indien u het stuk leest zult u begrijpen waarom sommige werkgevers zo’n werkneemster graag zou willen afschieten.

Hieronder kort een paar opmerkingen en vragen aan u van een werkgeefster die De Pantergroep als arbodienst had. 
Met nadruk op ‘had’.

 

Pantergroep brief
Love letter.

De toedelidokiebrief:

Volgens de brief, a post from holland,  die de werkgeefster kreeg van de directeur Paul Jeene  van De Pantergroep acht De Pantergroep ten aanzien van de vele gemaakte fouten waarop werkgeefster De Pantergroep aansprakelijk stelt niet ontvankelijk!
Niet ontvankelijk, Joghuuu… Dit betekend in gewone taal: Krijg de tering, je krijgt geen piek. Men kan gewoon het bos in.

Beoordeling door een niet capabele basisarts:

Mag een basisarts uw zieke werknemer beoordelen?

Nou, dacht ut nie...’ Art. 14 Arbeidsomstandighedenwet. De verplicht door een geregistreerd bedrijfsarts uit te voeren taken zijn de RI&E, ziekteverzuimbegeleiding, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen.’ Zie hier.
Toch uitgevoerd door een basisart, jonghuuu.

Arbodienst De Pantergroep

Uw ervaring over arbodienst De Pantergroep.

Een basisarts (Lees hier) moet logisch nadenken en moet weten dat een zieke werknemer niet na twee dagen alweer thuis is na een virale hersenvliesontsteking. Dit weet zelfs een ‘oekeloen’.  Een virale hersenvliesontsteking daarvan is de prognose “herstel na een aantal weken.

Heeft uw arbodienst een basisarts ingezet om de kosten te drukken en bent u als werkgever aan het gas gegaan door deze oncapabelle arts omdat u bijna twee jaar het salaris moest doorbetalen?

Zijn er afspraken zonder medeweten van werkgever verdwenen? 

Het kan bij arbodiensten gebeuren dat er zonder medeweten van de werkgever afspraken verdwijnen of worden verzet. Er zou dit kunnen gebeuren.

Het is verstandig om bij uw arbodienst te eisen om een arboarts langs de zieke werknemer te sturen. Wellicht heeft uw arbodienst dit nagelaten. Dit kan het verschil zijn tussen een paar weken uit de roulatie zijn van uw werknemer of 17 maanden procederen.

Vakantie-zieke-werkneemsterZieke werknemer toch zonder toestemming op vakantie. Heeft uw Arbodienst er alles aan gedaan om dit te voorkomen, of heeft de basisarts het nagelaten om te
verifiëren of er daadwerkelijk toestemming was van een tweede behandelaar?

Was er ten tijde van het bezoek aan de basisarts door de zieke werkneemster überhaupt wel een tweede behandelaar?

Hier wordt er over gesproken.

 

Wetgeving:

Dat sommige arbodiensten het niet zo nauw nemen met de wetgeving kunt u zien in deze reportage van het televisieprogramma Zembla. Onder de noemer ‘verzuimpolitie’ is dit programma uitgezonden. U ziet het hier!
Indien er stront aan de knikker is zoals bijvoorbeeld een televisie uitzending veranderd men van naam en gaat deze arbodienst gewoon verder! Heeft u zo’n voorbeeld?

Opvallend:

Indien men zoekt op het internet komt men vele opvallende dingen tegen van bepaalde arbodiensten zoals naamsveranderingen.
Een voorbeeld is hier te zien.

Met wie heeft/ had u te maken indien er problemen zijn/ waren met arbodienst De Pantergroep? Volgens mijn bron was het voor deze werkgever niet duidelijk wie casemanager was na de ziekmelding van een personeelslid.

Continuïteit:

Of er bij De Pantergroep sprake is van continuïteit is onduidelijk.
Nu weer een nieuwe directeur n.l. Paul Jeene nadat Ernst Kühne was vertrokken bij De Pantergroep. Hoeveel directeuren De Pantergroep heeft is onduidelijk.
Wat gaat deze nieuwe directeur doen aan de gemaakte fouten door een basisarts waarvoor De Pantergroep aansprakelijk is gesteld?

De pantergroep
Wachten op een arboarts die langskomt.
Vier casemanagers, zijn er drie teveel jonghuuu.

Op den duur had deze werkgeefster vier casemanagers en moest alles zelf regelen. Hiervoor had deze werkgeefster via een verzuimverzekeraar een arbodienst in de arm genomen om alle zaken uit handen te geven zodat deze werkgeefster kon ondernemen en centen verdienen.
Konniet jonghuu, alles zelf doen.
Betalen en je kop dichthouwe… Jonguhhh…
Nu moest deze zelf achter een aantal zaken aan zoals een plan van aanpak die niet is teruggestuurd, dokterverklaring die niet klopt, valsheid in geschrifte van deze zogenaamde zieke werknemer en meer.
Dit koste een hoop tijd waardoor er veel omzet is misgelopen.

Tot op de dag van vandaag (d.d: 18-04-2018) geen opheldering van alle gemaakte fouten door deze arbodienst waardoor deze onderneemster haar zaak moest sluiten.

Voor de rechter met die handel.

Haar toenmalige arbodienst heeft aangegeven dat deze niet aansprakelijk is voor de gemaakte fouten en nalatigheid, zoals verwacht.
Opvallend is dat na een aansprakelijkheidstelling van deze werkgeefster naar haar arbodienst er een uitnodiging kwam van de directeur om een afspraak te maken.
In deze afspraak zei deze directeur dat het onverstandig is van beide kanten om naar de rechtbank te gaan en dat ‘we’ er samen wel uitkomen.
Citaat: “Het kost ons beide veel tijd en geld, dus we komen er wel uit samen.”.Einde citaat.

Na een week kwam er een brief naar deze werkgeefster waarin staat dat deze arbodienst zich niet kan vinden in de gemaakte fouten. Zeer opmerkelijk is dat deze directeur opeens is vertrokken bij deze arbodienst. Men zou bijna denken dat deze oud directeur tijd probeerde te winnen totdat het tijdstip daar was om deze arbodienst vaarwel te zeggen.

Deze onderneemster die genaaid voelt door haar arbodienst laat het er niet bij zitten en heeft een afspraak met het televisieprogramma Radar en heeft deze arbodienst en verzekeringsmaatschappij Schouten Zekerheid  waaronder deze arbodienst valt aansprakelijk gesteld. Wordt dus vervolgd…(d.d.: 18 april 2018.)

Mevr. Maas is directeur en eigenaar van arbodienst De Pantergroep. Was ze dit ook al bij ArboExtra, en waar is de nieuwe directeur Paul Jeene directeur van? Asjemenou…. Ik niet begrijp.

De PantergroepSchouten Zekerheid.

Wat is uw mening over Schouten Zekerheid?

Onderaan deze pagina kunt u uw mening geven over bijvoorbeeld De Pantergroep en Schouten Zekerheid. Of heeft u ervaring met een ander verzuimverzekeraar en/of arbodienst?

De pantergroep

Stel dat uw verzuimverzekeraar aangeeft dat deze geen fouten heeft gemaakt ondanks dat deze in haar polis een erkende bedrijfsarts had beloofd. Dit staat letterlijk omschreven in de polis. Deze werkgeefster heeft deze erkende bedrijfsarts niet gekregen.

Verzuimverzekeraar verwijst naar de arbodienst. Arbodienst verwijst naar verzuimverzekeraar.
Het bekende kastje naar…..

Arbodiensten. De arbodiensten schieten als paddestoelen de grond uit.
In Nederland is er namelijk goud geld te verdienen aan ziek personeel. 80% van de zieke werknemers heeft niets!
Dat de werkgevers door oud Minister Asscher door de Nederlandse arbeidswet moeten bloeden maakt de Nederlandse regering niet zoveel uit.
De wetgeving staat ten alle tijden achter ziek personeel en zodoende ga je als werkgever kapot als zo’n z.g.n. ziek personeelslid de boel in de maling neemt.

De Pantergroep

Het is dus uiterst belangrijk dat u een goede arbodienst en verzuimverzekeraar in de arm neemt.

Re-integratie tweede spoor en outplacement.

Vele omstandigheden kunnen ertoe leiden dat personeel niet inzetbaar is in de functie die hij of zij uitvoerde.

De werkgever is dan vaak de lul en uiteraard wettelijk verplicht om te helpen bij het zoeken naar een nieuwe passende baan.
De arbeidsmarkt maakt duurzame re-integratie van werkzoekenden naar betaalde arbeid echter gecompliceerd.
Hier heeft bijvoorbeeld De Pantergroep de oplossing voor, welliswaar onder een andere naam naam.
Deze bv heet Intermezzo‘ en is een dochtermaatschappij van arbodienst De Pantergroep.

Hoe is uw ervaring met Intermezzo?

Vertrouwen politiek.
Wat kun je als ondernemer verwachten van de politiek. Politiek Den Haag is ook niet meer wat het geweest is. Corruptie ten top. De een verduisterd de ander krijgt een penthouse!

Klachten over arbodiensten, arbeidswetgeving en werknemers? Geef uw mening. Immers is er nu eindelijk een website voor de werkgever waar deze al zijn of haar frustraties op kwijt kan.

De PantergroepImmers blijf u bij De Happy complotter altijd op de hoogte! De nieuwssite met een korreltje zout, of toch niet?

Kortom, na al deze ellende is er altijd lekkere muziek op Radio AM5.

Arbodienst De Pantergroep.

Happy Music Radio
Opvallend is dat men vele naamsveranderingen tegenkomt op het internet. Mevr. Maas, directeur van de arbodienst De Pantergroep was eerst directeur van ArboExtra. Hoe vreemd kan dit zijn. Indien de Arbo zwart gemaakt wordt in de media dan nemen ze een andere naam. Ernst Künhe.

Arbodienst uit Drachten. Arbo De Pantergroep.

De Pantergroep Drachten.

Arbowetgeving in Nederland is erg slecht geregeld en daarom komt u als werkgever vaak in de problemen en kan dit een hoop geld kosten indien u een arbodienst in de arm neemt die niet capabel is. Met de bedoeling om geld te verdienen.

Bedrijfsarts De Pantergroep.

Lees meer over de reacties van De Pantergroep in Drachten en of geef zelf uw mening over uw bedrijfsarts of basisarts die u heeft gekregen van arbodienst De PANTERGROEP. is een arboarts hetzelfde als een basisarts? in de eerste plaats dient u dit te weten daar het in het bijzonder verstandig is waardoor u een hoop geld bespaard. Zoals gezegd is het in het arbeidsrecht vervolgens beter om dit te controleren.

Ernst Künhe. Directeur De Pantergroep.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er gesjoemeld wordt met bedrijfsnamen. Ik kom vele namen tegen die telkens dezelfde medewerkers blijken te hebben. Arbodiensten dienen nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Mevr. Maas, directeur van de arbodienst Arbo Extra is nu opeens directeur van arbodienst De Pantergroep in Drachten.
Vandaar dat u altijd welkom bent op deze website om vervolgens beter uit te zijn.
Immers is het zo dat in aanmerking komend en in de eerste plaats en
de tweede plaats. ☹Uw ervaring over arbodienst De Pantergroep? Arbeidswet.

In het bijzonder u altijd kan betalen als het arbeidsrecht een beetje tegenzit. Aan de andere kant weet men nooit waar men aan toe is, je vertrouwen ligt in handen van een arbodienst. Desondanks heeft u geen keus, je bent het wettelijk verplicht. Er is nog een reden er moet geld verdiend worden. Hetzelfde als de banken.
indien u niet goed leest moet u het zelf maar weten.

Arbodienst De Pantergroep.

Ernst Künhe

Schouten zekerheid.

Integendeel juist dat u geen geld wilt kwijtzijn aan zogenaamd ziek personeel.
Intussen gaan we verder. ✘Klachten over Arbodienst De Pantergroep? Geef uw mening .Nieuws uit B.A.R. altijd op de hoogte! Heeft u ook een zieke werknemer? Kijk uit met welke arbodienst u in zee gaat. Niet elke arbodienst is capabel genoeg om uw zieke werknemer weer op de werkvloer te krijgen. Reviews over De Pantergroep. Vroeger ArboExtra?
Kapsalon Barendrecht.

Schouten Zekerheid.

Comments

 1. Ip opslag of niet, ik moet kakken van die arbodiensten. Wens jullie allen sterkte tegen deze diensten. Vriendelijke groet, Edwin Butter uit het altijd zonnige Schiedam.

 2. Administrator. Aantal berichten verwijderd die betrekking hebben op De Pantergroep. Ingezonden berichten zullen eerst gelezen worden.

 3. Goedenavond. Op http://www.cascade.nl website staat te lezen dat De Pantergroep bedrijfsartsen levert. Dit bericht komt uit 2015. Naar mijn ervaring kijkend klopt dit niet. Ik kreeg uitsluitend drie basisartsen die naar mijn menig niet het juiste oordeel gaven. Maar dit is herkenbaar als werkgever.
  Inmiddels uit Nederland. Het land van de regeltjes.
  Arvid v. H.

   1. Ok. ArboExtra. Wat heeft de uitzending van Zemble hiermee te maken? Kan er geen touw aan vast knopen. Bekend is dat ene Kuhne nu directeur is.

    1. De Pantergroep, voorheen genoemd ArobExtra (zelfde bedrijf maar sinds 2012 verder onder de naam Pantergroep), had als klant verzuimreductie. Ik zou de documentaire even gaan kijken dan weet u voldoende!

Uw ip adres wordt opgeslagen indien u een bericht schrijft. U accepteert daarmee de privacy voorwaarden:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.